HYIP Monitoring Search of New HYIPs
300% RCB
Income 1010% in 10 days and up to 25% affiliates

Search of New HYIPs

ArmorBitcoin.com HYIP Payouts

Date EPS Amount Transaction Details
Jun 25th, 2020 BTC + $1.00 08827f57e4934fb2b04f74b872a51ef284ad3be576d6061090f6b27ccff01ad0 | 2020-06-25 11:51 | 1FGT4XwQoaer7WQaNbP1KPUN7XQyrARHwY | +0.00030000 BTC ($1.00)
Jun 23rd, 2020 BTC + $2.89 b9dc9697d03a36ec3ea3e037e7a25e7e32a6f0ffc087b24b24e8316250c9e547 | 2020-06-23 12:38 | 1QKffLZiJmqvSLj1YNecbf269rNah2it7U | +0.00030000 BTC ($2.89)
Jun 21st, 2020 BTC + $2.85 d507e6ca023b7dae5a2d548345150158182093692d8a471aaeed6b3a197bd8ba | 2020-06-21 12:05 | 1H76bmQHcyzQygpqdx2UrUcCjvpUxfPAGj | +0.00030000 BTC ($2.85)
Jun 18th, 2020 BTC + $2.83 8e26dd7fbbdf352504be4ecb36827a8a9a5e6bd30812b9fb0643afe94f4a12eb | 2020-06-18 10:54 | 1GkAqDLnZhFxdzRCxc4EuYWi1Z6uw8E5xT | +0.00030000 BTC ($2.83)
Jun 17th, 2020 BTC + $2.83 9511d8598273408217818ed2f39c32cfd35ea68964c2bd9a5fa01234188e5617 | 2020-06-17 16:54 | 17oYBNRyuiXyhfyUN22vbnWQPJv7ynPmWi | +0.00030000 BTC ($2.83)
Jun 16th, 2020 BTC + $2.85 097585074cf88138331ae515378166a041029b8263610894fc8b457c31e2deef | 2020-06-16 18:06 | 1JcqP5f6VSBc5JSBB4GAcbLyCzybvfpnXJ | +0.00030000 BTC ($2.85)
Jun 15th, 2020 BTC + $5.52 1130840182109b286ad3196b3c831c6675bcc2ff6798d7a435efb19bc3d589b9 | 2020-06-15 16:49 | 15E8aG2LDDpEDd7Tzrq3aJcXd4qZWRQs43 | +0.00060000 BTC ($5.52)
Jun 14th, 2020 BTC + $5.64 7394803279e3b18d7bc44b6f5c379760548a1592e7cf6974f0b390e20f6a3c9e | 2020-06-14 13:24 | 1j5bvZArNDaQREdey6yU6Br7xNu5LVy5T | +0.00060000 BTC ($5.64)
Jun 12th, 2020 BTC + $5.66 6d461afa37669dbd94383f6dd4bf1fc1e987d3fff41c9bc6987fad991740ca33 | 2020-06-12 13:18 | 1AfUtYamNpG5N5daGGTx6zbhM4fLZdtUhy | +0.00060000 BTC ($5.66)
Jun 10th, 2020 BTC + $5.02 8bff8214e00a5a309823654ef0e8617a52a62f3ad944ed143200d2f439e7a4dd | 2020-06-10 12:22 | 1MWFUjmqM6KZWgis2T2sAf3vpZeMEQnAQb | +0.00051393 BTC ($5.02)
Jun 9th, 2020 BTC + $4.88 4b57a390601b1d434770463bf2b648ccb6ff7aeb08ecc287c7fc4030e86cc69d | 2020-06-09 11:25 | 1B5dMer1tWRwNpDZaMDybdPmnSaywtz6Wy | +0.00050000 BTC ($4.88)
Jun 7th, 2020 BTC + $2.92 6bbe0c98085cdd293dd48164eee71788d00e8df3a1a54ee05cf223889f518be6 | 2020-06-07 15:36 | 13mmS5DRms8A8jcgm2dj39M4AZjPm7Qe9o | +0.00030000 BTC ($2.92)
Jun 4th, 2020 BTC + $3.91 48f2fbc92aea93bc2b11e0426d61305b40d065cb14013424e9f2d7fe77367e24 | 2020-06-04 15:50 | 166VETkG9hXeayAiqvhuaB72GoDRRR5B5C | +0.00040000 BTC ($3.91)
Jun 3rd, 2020 BTC + $22.03 6ebcd7064f4eab2966740a168ff100648516d4ea74e38b0eed172747c3d582c9 | 2020-06-03 13:37 | 1EcktTKyidJnpZAKSZu4Z6HV1WN66yNV64 | +0.00230000 BTC ($22.03)
Jun 1st, 2020 BTC + $9.02 2fc8e1d72d5b3214f70cb4cafffc7d551c1b68990b7bbcdd11e753c6d6068a7e | 2020-06-01 10:17 | 18V6NpXHwAAAGrEiMiCRBkqxmQVtGohJTT | +0.00094292 BTC ($9.02)
May 30th, 2020 BTC + $17.17 359572bd18d05f0894a39e0a781b49a9c8cc2a3a5f1c9dedf77a85cf1b8d378c | 2020-05-30 22:18 | 1JYYDsHLP61NRp8R9H88AkfnHxHJtu3Ejc | +0.00180000 BTC ($17.17)
May 29th, 2020 BTC - $100.00 91a3b1345625b35b221c2cdb86641c0907c14d67dbc350af35e8fb2cacb3020e | 2020-05-29 19:02 | 12ngPuuQrNT4xNdgiAKzKXzU4rEcCDGE6E | +0.01044000 BTC ($100.00)
Payouts (16): $97.02 Deposits (1): $100.00

HYIP Filter

New HYIP Listings

Jul 5th, 2020

61Max-Finance24.com

21% - 32% per month for 270 - 210 days

36HourlyKing.com

1.25% - 25% daily forever | 101% - 120% after 1 day | 700% - 3000% after 100 days | 0.05% - 1.00% hourly forever | 0.64% - 1.11% hourly for 168 hours | 0.87% - 1.25% hourly for 120 hours | 5% - 8% hourly for 48 hours | 15% - 20% hourly for 24 hours

60Earnerr.io

2% - 5% daily for 30 days

58Cryptoinc.biz

150% after 5 days | 200% after 3 days | 250% after 2 days | 300% after 1 day | 400% after 12 hours | 500% after 6 hours

45Bitvey.biz

2.5% daily for 4 days (principal back) | 102% after 1 day (principal included)

Jul 4th, 2020

20FirstForexTraderLtd.com

4% - 7% daily for 30 - 20 days | 1.5% - 2.5% hourly for 70 - 50 hours | 102% - 125% after 1 - 7 days

57EwalletInvest.com

10% after 3 days | 5% after 1 day | 5% after 6 hours | 20% after 1 day

Jul 1st, 2020

10ExpertCO.co

161% after 4 days; 2.5% daily for 50 days | 3.5% daily for 40 days | 265% after 8 days | 430% after 12 days | 1150% after 18 days

5ExBonds.com

4% daily for 50 days | 5% daily for 50 days | principal return at any time

Jun 28th, 2020

8NewInvest.biz

175% after 5 days; 2.2% daily for 55 days | 3.75% daily for 35 days | 310% after 8 days | 545% after 12 days | 955% after 18 days

62Trade-Global.biz

0.7% - 2% daily for 10 - 40 business day

Newest Votes

Newest Payouts

+ $1.66

FirstForexTraderLtd.com

Date: Jul 5th, 2020

+ $4.21

ZillionsCapital.com

Date: Jul 5th, 2020

+ $0.62

HourlyKing.com

Date: Jul 5th, 2020

+ $1.37

Funds-Broker.com

Date: Jul 5th, 2020

+ $6.00

ZillionsCapital.com

Date: Jul 5th, 2020

+ $7.30

ComexTrades.com

Date: Jul 5th, 2020

+ $2.10

CrystalTrading.ltd

Date: Jul 5th, 2020

+ $0.90

Saturn-Mining.net

Date: Jul 5th, 2020

+ $1.25

Bitvey.biz

Date: Jul 5th, 2020

+ $1.05

Benjiro.io

Date: Jul 5th, 2020

Latest Paid RCB

Top 10 Profitable

Top 10 Lifetime

Latest Scam

Cryptevolt.com

Date: Jul 3rd, 2020

KingCoin.cc

Date: Jul 2nd, 2020

EurasianCapital.ltd

Date: Jul 2nd, 2020

GainsCrypto.com

Date: Jul 2nd, 2020

MineZer.com

Date: Jul 2nd, 2020

AdroTrading.com

Date: Jul 2nd, 2020

ForexTeamLtd.com

Date: Jul 2nd, 2020

Qurus.co

Date: Jul 1st, 2020

Hour-Bet.club

Date: Jul 1st, 2020

ProBitAccess.biz

Date: Jul 1st, 2020

Partners and Forums

shop-hyip

Instant-Monitor.com

SQMonitor.com Subforums

HYIP Форум

h-stat.com

secure-investment.net

expert-lister.com

hyip.center

ALL HYIP ZONE

HYIP Форум